Wat is een gebalanceerd budget?

Een gebalanceerd budget verwijst simpelweg naar een budget waarin de uitgaven de inkomsten niet overschrijden. Deze term kan worden gebruikt met het budget van een entiteit, zoals dat van een bedrijf, organisatie zonder winstoogmerk of zelfs een gezin. De term wordt echter meestal geassocieerd met een overheidsbegroting. Een met succes uitgebalanceerd budget toont een zekere mate van fiscale gezondheid, met een bestedingsniveau dat gelijke tred houdt met de kosten.

Niveau van balans

De formulering "gebalanceerd budget" houdt in dat de kolommen met inkomsten en uitgaven van het budget gelijk zijn, waardoor een echt evenwicht wordt bereikt. De gebalanceerde budgetmoniker vereist echter alleen dat de inkomsten ten minste gelijk zijn aan de uitgaven. Inkomsten kunnen uitgaven overtreffen in een gebalanceerd budget. In feite kan een budget met een groot overschot dat buitensporig in de richting van de inkomstenkant van de balans is gebalanceerd, toch als een gebalanceerd budget worden aangemerkt. De term kan ook misleidend zijn, afhankelijk van hoe een entiteit met een gebalanceerd budget zijn uitgaven meetelt. Een entiteit kan er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde uitgaven uit te stellen tot een nieuw begrotingsjaar begint, met behulp van creatieve boekhouding om werkelijke uitgaven te verbergen en een balans te bereiken.

Voordelen en valkuilen

Het belangrijkste voordeel van het ontwikkelen van een gebalanceerd budget is dat het een methode is om te voorkomen dat de uitgaven groeien boven de middelen van een entiteit. Dit helpt tekorten te voorkomen, die optreden wanneer de kosten hoger zijn dan de inkomsten. In het geval van een geformaliseerd, gebalanceerd budget voor een overheidsinstantie beperkt dit de uitgaven die wetgevers kunnen autoriseren. Dit kan een positieve of negatieve ontwikkeling zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Aan de ene kant kan het verspillende uitgaven verminderen. Aan de andere kant kan het voorkomen dat nuttige uitgaven worden gedaan. Of, om hogere uitgaven mogelijk te maken, kan een gebalanceerde budgettaire vereiste leiden tot belastingverhogingen om de inkomsten te verhogen om uitgaven te matchen.

Cyclisch evenwichtig budget

Een alternatief voor een begroting die jaarlijks in balans is, is een cyclisch uitgebalanceerd budget. Dit concept compenseert de meer rigide methode om per kalenderjaar een begroting in evenwicht te brengen ten gunste van een evenwicht tussen het budget op basis van bedrijfskringlopen. Dit betekent dat begrotingsoverschotten en -tekorten moeten worden beheerst door de economische cyclus. Wanneer de tijden goed zijn en de economie sterk is, zouden de begrotingen een overschot moeten hebben. Wanneer de tijden zwaar zijn en de economie slecht is, zouden de begrotingen een tekort moeten hebben. In theorie, als de economie zowel boom-als-bust cycli doormaakt, dan zou het budget zichzelf moeten compenseren. De praktijk van dit concept hangt echter af van goede tijden die overeenkomen met de slechte.

Federale en staat gebalanceerde begrotingen

De Grondwet van de Verenigde Staten heeft een aantal amendementen voorgesteld waarin wordt geëist dat de begroting van de federale overheid wettelijk wordt afgewogen. Geen van de amendementen is goedgekeurd. De overgrote meerderheid van de staten in de VS heeft echter wetgeving aangenomen die een vorm van een evenwichtige staatsbegroting vereist. In feite hebben maar liefst 49 staten volgens de Nationale Conferentie van Wetgevende Staten evenwichtige begrotingsvereisten, hoewel een handjevol statenstatus als evenwichtige begrotingsstaten wordt betwist. Vermont is de enige staat die duidelijk geen evenwichtige begrotingswetgeving heeft.