het beheren van werknemers

Divit

10 Voorbeelden van hoe het lage moreel van werknemers kan worden versterkt

Het moreel van een lage medewerker is nadelig voor de werkomgeving, dus het is essentieel dat werkgevers hierop reageren zodra ze het herkennen. Een laag moreel gedrag kan ervoor zorgen dat werknemers zich zo afgesloten voelen van de bedrijven waarvoor ze werken dat ze hun interesse verliezen om naar het werk te komen, minder productief te worden en minder geïnvesteerd worden in de groei van het bedrijf en hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Divit

10 vragen die elke manager moet kunnen beantwoorden over zijn werknemers

Managers besteden minstens een derde van hun tijd aan werknemers. Ze bieden begeleiding, coaching en training, evenals observatie en evaluatie van de prestaties van hun werknemers. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich een relatie manager-ondergeschikte of werkgever-werknemer gedurende het natuurlijke verloop van de samenwerking

Divit

10 principes van personeelsontwikkeling

Als er ooit een concept is dat een win-win-oplossing biedt voor zowel u als uw personeel, is het het idee om personeelsontwikkeling op te nemen in uw algehele bedrijfsplan. Door de basisprincipes van personeelsontwikkeling te gebruiken, verhoogt u uw retentiegraad omdat u tevreden werknemers heeft, waardoor u tijd en geld bespaart door nieuwe werknemers in dienst te nemen

Divit

10 vragen over het salarisbeheer

Kandidaten die solliciteren naar een rol als salarisadministrateur, moeten de verschillende verantwoordelijkheden van de functie grondig kennen: tijd van opname en boeking en salarisgegevens voor werknemers; ervoor zorgen dat de salarisinformatie accuraat is en medewerkers op tijd worden betaald; het herzien van tijdschema's, het berekenen van de lonen, het in overeenstemming brengen van eventuele discrepanties en het verwerken van informatie in het salarissysteem

Divit

10 Tekenen van incompetent management

De tekenen van incompetentie van het management omvatten dalende winsten, ontoereikende kwaliteitscontrole en hoge omzetniveaus. Onbekwaamheid bij het management is van belang voor alle belanghebbenden, omdat uitvoeringsproblemen kunnen leiden tot ontslagen, wat slecht nieuws is voor werknemers, en tot lagere aandelenprijzen voor openbare bedrijven, wat slecht nieuws is voor beleggers

Divit

10 dingen om te vermijden tijdens projectbeheer

De rol van een projectmanager is om een ​​project op tijd en binnen het budget af te ronden. Veel problemen kunnen optreden tijdens de levenscyclus van een project, zoals tekorten aan inventaris, personeelswijzigingen of natuurrampen. Het bouwen van een solide plan op basis van degelijke projectmanagementprincipes en bescherming tegen mogelijke valkuilen kan problemen minimaliseren en uw project soepel laten verlopen. Hi

Divit

10 soorten geïnterviewden

Het interviewen van sollicitanten vereist meer dan alleen controleren of ze voldoen aan de minimumkwalificaties. U moet het type persoon identificeren dat elke geïnterviewde heeft om ervoor te zorgen dat uw uiteindelijke keuze de beste keuze is. Het niet kiezen van de juiste persoon kan in de loop van de tijd tot problemen leiden, dus gebruik het interview om de ware persoonlijkheid van een geïnterviewde te onthullen.

Divit

Hoe een 1099 te doen voor een werknemer

De belastingen voor contractmedewerkers werken anders dan belastingen voor een fulltime werknemer. Een contractmedewerker voltooit geen W-2 en u hoeft geen belastingen af ​​te trekken van betalingen die u aan een contractmedewerker doet. U moet een formulier 1099-MISC voor de werknemer invullen als u hem het hele jaar door $ 600 of meer betaalt, volgens de IRS. Om

Divit

Zijn 1099 werknemers toegestaan ​​om in een bedrijf te werken?

De strijd om arbeiders te classificeren, zodat hun salaris gerapporteerd kan worden op 1099 keer per dag. Het heeft belangrijke gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer. De primaire prikkel voor de werkgever zijn de lagere kosten in overeenstemmende bronbelastingen voor de sociale zekerheid

Divit

Wat is een 1099 baan?

Een 1099 baan is een taak die wordt uitgevoerd door een zelfstandige aannemer of ondernemer in tegenstelling tot een van uw werknemers. Het 1099-formulier is het formulier voor de Internal Revenue Service dat u invult voor de persoon die het werk doet. Het geeft aan hoeveel geld werd betaald voor de service

Divit

Wat is een vroege-distributieuitzondering van 1099-R?

Het Internal Revenue Service Form 1099-R meldt de uitkeringen van pensioen- en pensioenregelingen aan de IRS, de nationale belastingdienst en de werknemer die de fondsfondsen ontvangt. De 1099-R wordt uitgegeven door de beheerder van uw kleine bedrijfspension, maar identificeert wat kwalificeert als uitzonderingen voor vroege distributie voor het geval uw werknemers vragen stellen

Divit

10 uur werkdagen en mentale problemen van werknemers

Psychische gezondheidsproblemen en aandoeningen zijn wijdverspreid in de Verenigde Staten. Het National Institute of Mental Health schat dat vanaf 2011 ongeveer 26 procent van de Amerikaanse volwassenen aan een psychische stoornis lijdt. Langdurig werken kan deze problemen verergeren door extra stress en vermoeidheid toe te voegen, terwijl het gezin of de vrije tijd wordt weggenomen

Divit

2011 Windows Movie Maker-trucs

Windows Live Movie Maker 2011 is de nieuwste versie van Microsoft's gratis videobewerkingspakket dat beschikbaar is om te downloaden van explore.live.com. De software biedt een gestroomlijnde interface, ondersteuning voor audio, video en foto's, een optie voor het importeren van webcams en een reeks effecten en filters voor uw clips

Divit

2 cartridge Vs. Multi-cartridge kleurenprinters

Alle kleurenprinters, evenals sommige grijstintprinters, gebruiken een combinatie van vier basiskleuren om afbeeldingen te maken. Naarmate de druktechnologie is geëvolueerd, hebben bedrijven verschillende benaderingen genomen voor het leveren van inkt aan deze printers. De twee primaire ideologieën bevatten een afzonderlijke cartridge voor elke kleur of een systeem dat slechts twee cartridges bevat: één voor zwart en één voor alle kleuren. Tota

Divit

21st Century Employee Training

Het opbouwen van een beroepsbevolking in de 21ste eeuw omvat het ontwikkelen van opleidingen die gelijke tred houden met de behoeften van de informatietechnologie. Microsoft schat dat tegen 2014 meer dan driekwart van de banen in de Verenigde Staten een bepaald niveau van computervaardigheden vereist

Divit

3 Rules of Constraint Management

Het constraint-managementmodel identificeert prestatienormen voor werknemers en tracht de operationele efficiëntie te verbeteren. Een bedrijf dat constraint-management gebruikt, heeft gestructureerde planningen nodig voor het verzamelen van grondstoffen, het maken van producten en het leveren van producten aan consumenten.

Divit

3 manieren om sociale verantwoordelijkheid te tonen

De gouden regel dicteert dat we "op anderen doen zoals je zou willen dat ze je aandoen", en strekt zich uit tot groepen, organisaties en bedrijven. Het gaat om teruggeven aan de gemeenschap, het gebruiken van duurzame zakelijke praktijken en het creëren van een cultuur gebaseerd op ethiek en respect voor het individu.

Divit

Is 32 uur legaal voltijds?

Als u begrijpt wat een voltijdwerknemer is, heeft dit gevolgen voor de geschiktheid van werknemers voor verschillende bedrijfsvoordelen. Er is veel verwarring over wat een volledige baan is omdat het ministerie van arbeid niet de vereiste uren specificeert. De Internal Revenue Service biedt alleen een richtlijn voor specifieke programma's zoals gezondheidszorg

Divit

Wat is een 3 (21) Fiduciair?

In 1974 werd de wet op de inkomenszekerheid van werknemers ingevoerd om de belangen van werknemers en hun begunstigden die aan pensioenregelingen deelnemen te beschermen. De wet stelt regels vast voor de fiscale behandeling van transacties met personeelsbeloningen. Het vereist adequate financiële toelichtingen om de deelnemers en hun begunstigden te plannen, biedt corrigerende toegang tot federale rechtbanken en begeleidt het gedrag van fiduciaires.

Divit

Wat is een 360 graden feedback?

De 360 ​​graden feedbackbeoordelingssystemen verzamelen informatie van verschillende mensen met wie de medewerker veelvuldig contact heeft. De evaluatie stelt elke deelnemer vragen over het gedrag van de werknemer in een breed scala aan werkgerelateerde competenties. Het vertrouwelijke karakter en het brede perspectief maken deze beoordelingstool geloofwaardiger voor veel werknemers dan traditionele beoordelingssystemen voor prestaties. Be