Staat bankrente op een balans?

Hoewel uw bedrijf het grootste deel van zijn inkomsten uit operaties haalt, als u een betaalrekening gebruikt die rente betaalt of een fonds voor een regenachtige dag op een spaarrekening bijhoudt, verdient het bedrijf minstens een paar dollar aan bankrente. Deze rente telt echter als rentebaten, die eerder op de winst- en verliesrekening dan op de balans drukken.

Inkomen Verklaring Functie

De functie van de winst-en-verliesrekening is om de gegenereerde inkomsten en de kosten van een bedrijf over een bepaalde periode weer te geven. Een winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar zou dus de rentebaten als één regelitem weergeven. De balans toont daarentegen alleen de activa en passiva van de onderneming op een specifiek moment. Uiteraard is alle rente die het bedrijf ontvangt (en nog niet uitgegeven) opgenomen in de activa van het bedrijf, maar er is geen manier om te vertellen hoeveel van het geld van het bedrijf afkomstig is van bankrente, net vanaf de balans.