Waarom lenen banken geld uit aan bedrijven?

Commerciële banken lenen dagelijks geld aan bedrijven en andere organisaties met winstoogmerk. Zakelijke leningen vormen zelfs een groot deel van de activiteiten van een commerciële bank. Dit maakt een commerciële bank anders dan een investeringsbank, hoewel dezelfde instelling commerciële en investeringsafdelingen kan omvatten. Begrijpen waarom banken geld lenen aan bedrijven kunnen licht werpen op hoe commerciële banken hun winst verdienen, hun merk opbouwen en bijdragen aan lokale en nationale economieën.

Rentebaten

Het verdienen van rentebaten is de meest fundamentele stimulans voor banken om geld aan bedrijven te lenen. Commerciële banken lenen te allen tijde zoveel geld als ze kunnen, waarbij verschillende rentetarieven worden aangerekend aan verschillende klanten om de verschillende risicoprofielen van elke lener in evenwicht te brengen. Zakelijke leningen kunnen veel groter zijn dan persoonlijke leningen, waardoor er kansen zijn om de leenwinst aanzienlijk te verhogen, zelfs met lagere rentetarieven. Naast rentekosten verhogen banken hun leninginkomsten via vergoedingen en late straffen.

Klantenbinding

Klantenloyaliteit in de banksector is afhankelijk van het opbouwen van relaties met klanten door hen meer dan één financiële service te bieden. Hoe meer diensten een bedrijf bij een enkele bank aanbiedt, hoe waarschijnlijker het is dat een klant terugkeert naar de bank voor aanvullende diensten. Banken lenen geld aan bedrijven om hen aan te moedigen om zakelijke betaal- en spaarrekeningen, financiële adviesdiensten, belastingvoorbereidingsdiensten en zelfs investment banking-diensten in een andere tak van de bank te gebruiken. Banken blijven lenen aan trouwe klanten als een manier om de klantrelatie in de loop van de tijd te versterken.

Economisch voordeel

De economische kracht van een bepaalde regio heeft rechtstreeks invloed op het inkomen en de stabiliteit van banken in het gebied. Hoe meer ondernemers en bedrijven toegang hebben tot vreemd vermogen, hoe meer nieuwe bedrijven zich zullen ontwikkelen en groeien. Commerciële banken begrijpen dat het verstrekken van geld aan bedrijven lokale economieën kan stimuleren door economische entiteiten de brandstof te geven die ze nodig hebben om te groeien en winst te genereren. Dit kan een aantal positieve overloopeffecten hebben voor banken, zoals hogere deposito's op persoonlijke spaarrekeningen veroorzaakt door een toename van lokale werkgelegenheid.

Interbank-leningen

Commerciële banken zijn volgens de federale wetgeving verplicht om te allen tijde een bepaald bedrag aan kasreserves aan te houden, gebaseerd op het volume van de deposito's die zij aanhouden, om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende contanten beschikbaar zijn om aan opnameverzoeken te voldoen. Commerciële banken gebruiken de interbancaire kredietmarkt om dagleningen aan elkaar te maken, waardoor alle banken kunnen voldoen aan de vereisten voor kasreserve. Banken verstrekken deze speciale leningen aan gelijkaardige bedrijven om de stabiliteit van de banksector als geheel te handhaven, wat helpt het marktsentiment en het vertrouwen van de consument in het banksysteem te stabiliseren.