Waarom zijn basis HR-functies soms moeilijk voor kleine bedrijven om uit te voeren?

Als u een eenmanszaak bent, kan het uitvoeren van de vereiste personeelsfuncties gemakkelijk lijken. Naarmate uw bedrijf groeit, nemen de uitdagingen van HR echter toe en al snel kunnen basistaken grote hoofdpijn worden. Verschillende factoren maken het voor kleine bedrijven moeilijk om HR-functies uit te voeren en de oplossingen zijn niet altijd direct duidelijk.

Wettelijke vereisten

Een probleem is dat 'basis' HR-functies vaak niet zo basaal zijn. Het omgaan met federale, staats- en lokale overheidsvoorschriften kan bijvoorbeeld tijdrovende rapportagevereisten toevoegen aan HR-taken. Om ervoor te zorgen dat uw procedures, processen en acties de arbeidswetgeving volgen, moeten eigenaren van kleine bedrijven niet alleen weten welke regels van invloed zijn op hun bedrijf, maar ook hoe ze jaarlijks veranderen en welke papierwerk of andere documentatie moet worden ingediend om naleving aan te tonen. Als u daarbovenop blijft, zijn er arbeidsuren in beslag die kernmedewerkers zonder de vereiste HR-achtergrond kunnen weghalen van hun vakgebied, en eventuele fouten kunnen kostbaar blijken in termen van boetes en straffen in verband met overtredingen.

Beperkt personeel

Kleine bedrijven staan ​​voor een uitdaging omdat ze hun personeelsbestand uitbreiden en HR-functies binnenshuis houden. Omdat kleine bedrijven begrijpelijkerwijs niet veel geld hoeven te verspillen aan overhead, kan een HR-afdeling slechts één of twee personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het hele scala aan HR-functies, van loonadministratie, voordelen en budgetplanning tot werving, training en compliance. Alles afhandelen zonder de vereiste personeelsbezetting maakt het moeilijk genoeg aandacht te schenken aan een bepaald gebied, waardoor HR-functies moeilijker te oefenen zijn.

Gebrek aan deskundigheid

Het inhuren en ontslaan van werknemers lijkt een standaard HR-taak, maar het is niet zo eenvoudig als iemand zonder expertise in het veld. De kosten van het maken van de verkeerde beslissing kunnen hoog zijn. Zelfs als regels worden gevolgd en ontslagen werknemers hebben geen rechtszaak om te vervolgen voor onrechtmatige beëindiging, moet bij elke slechte huur een ander gezocht worden en moeten de kosten van het aannemen en trainen van de vervanger betaald worden.

Geen kwaliteitsborging

Een klein bedrijf heeft waarschijnlijk niet de middelen om te controleren of HR-functies correct worden uitgevoerd. Begrotingsoverwegingen kunnen ertoe leiden dat een medewerker wiens vaardigheden en deskundigheid zich nog ontwikkelen, moet aannemen, in plaats van een echte expert op dit gebied. Dit kan tot dure fouten leiden die worden voortgezet totdat iemand uiteindelijk de processen controleert. Tot die tijd stijgen fouten en de bijbehorende kosten van hen.

Uitbestedingsproblemen

Veel kleine bedrijven kiezen ervoor om sommige of alle HR-functies uit te besteden om zich beter te kunnen concentreren op hun kernvaardigheden, maar dat is ook geen wondermiddel. Sommige kleine bedrijven hebben het moeilijk wanneer elementaire HR-functies worden uitbesteed aan bedrijven die niet aan hun specifieke behoeften kunnen voldoen. Uitbesteding van werving, bijvoorbeeld, kan leiden tot kandidaten die niet over de technische vaardigheden beschikken om openstaande posities in te vullen of die niet passen in de bedrijfscultuur, tekortkomingen die een interne HR-medewerker waarschijnlijk vroeg in het wervingsproces zou hebben opgemerkt. Het gebruik van externe bronnen kan ook leiden tot een vertraging in de communicatie, wat frustrerend kan zijn voor werknemers met vragen over voordelen of andere HR-functies.