Waarvoor is een balans?

Een balans is een van de belangrijkste jaarrekeningen die door management, kredietverstrekkers en beleggers worden gebruikt om de financiële status van een organisatie te beoordelen. Alle beursgenoteerde ondernemingen nemen hun jaarlijkse balans op in het jaarverslag om een ​​"momentopname" van het bedrijf te bieden. De balans is een eenvoudig document, maar om het effectief te gebruiken, moet u weten welke soorten informatie het bevat en hoe het is georganiseerd.

Identificatie

Een balans is een samenvattende verklaring die een beknopt overzicht geeft van de financiële positie van een onderneming op een bepaald moment, meestal op jaarbasis. Het eigen vermogen van een bedrijf is altijd gelijk aan het totale vermogen minus de totale passiva. Formele balansen (bijvoorbeeld in jaarverslagen) vereisen onafhankelijke audits om nauwkeurigheid en validiteit te garanderen. Bedrijven stellen ook vaak tussentijdse balansen op om de voortgang te beoordelen of een bepaald segment van hun activiteiten te analyseren.

Kenmerken

Balansen hebben drie essentiële secties. De eerste is de Assets-sectie, de tweede een Liabilities-sectie. Het derde deel is Equity (of Eigen Vermogen), dat gelijk moet zijn aan de totale activa minus de totale passiva. Goede balansen bevatten meestal de balanscijfers van het vorige jaar in een parallelle kolom en voegen een sectie met toelichtingen toe volgens het gedeelte Equity.

Components

Elke sectie van een balans bevat een gedetailleerde lijst van specifieke items. Onder Assets vindt u bijvoorbeeld categorieën voor grond, uitrusting en andere vaste activa, samen met debiteuren, contanten en inventaris. De laatste zijn voorbeelden van "vlottende activa" die u snel kunt converteren in contanten. Onder verplichtingen zijn categorieën voor crediteuren, obligaties en andere verplichtingen. Het gedeelte Aandelen varieert afhankelijk van de structuur van de uitstaande aandelenemissies van een bedrijf. De toelichtingen die volgen op de balans zelf bieden informatie zoals de aard en reden voor een significante wijziging in een categorie als gevolg van een belastingafschrijving.

Betekenis

Belanghebbenden vinden de balans van onschatbare waarde vanwege de vele manieren om de informatie die het bevat te analyseren. U kunt bijvoorbeeld de verhouding tussen activa en schulden berekenen door de totale activa te delen door verplichtingen, om te zien hoe zwaar een bedrijf is met een hoge schuldenlast en of het overmatig is. Beleggers kijken ook naar het aandeel van vlottende activa, wat een goede manier is om de liquiditeit van een bedrijf te meten en het vermogen om onverwachte uitgaven te verwerken of uitbreidingsprojecten uit te voeren.

Context

Balansen worden zelfs nuttiger als ze worden gebruikt in combinatie met andere informatie. Zo kan een sterke stijging van de voorraad ten opzichte van het bedrag op de balans van het vorige jaar zorgwekkend zijn. Als de omzet van het bedrijf echter een overeenkomstige toename van de omzet vertoont, is het duidelijk dat de voorraadstijging niet te wijten is aan trage verkopen, maar aan een reactie op omzetstijgingen.

Een andere indicator die vaak wordt gebruikt, is de turnover-ratio, die wordt berekend door de inkomsten te delen door de voorraad. Als de omloopsnelheid daalt, is dit een signaal dat onverkochte goederen voor langere tijd in winkels of magazijnen liggen, wat een belegger niet graag ziet.