Wat zijn de fundamentele HR-problemen die moeten worden aangepakt door een internationaal bedrijf?

Vanaf juli 2012 hadden de Verenigde Staten het hoogste aantal Global 500-bedrijven, een jaarlijkse ranglijst van bedrijven naar omzet. Internationale bedrijven kunnen zich niet langer beperken tot lokaal beschikbaar talent. Ze moeten investeren in bredere analytische kaders om human resource management op wereldwijde schaal te begrijpen. Er is een scala aan wettelijke vereisten en formaliteiten waaraan moet worden voldaan. Het personeelsbeleid van een bedrijf kan passen binnen het wettelijke kader van het ene land en niet van het andere. Het harmoniseren van regionale verschillen in personeelsbeheer is een belangrijke uitdaging waarmee internationale bedrijven te maken hebben.

Culturele diversiteit

Een van de uitdagingen die internationale bedrijven moeten aanpakken, is het bereiken van een evenwichtsoefening over hoe zij omgaan met culturele diversiteit. De gebruiken variëren sterk in internationale culturen, van de manieren waarop mannen en vrouwen zich verhouden, van kledingcode tot de rol van gender bij het werven en toewijzen van functies. Hoewel het illegaal is om een ​​werknemer te discrimineren op basis van geslacht in de VS, is het aantal vrouwelijke leidinggevenden in sommige landen relatief laag en vinden mannen het misschien een uitdaging om te rapporteren aan een vrouwelijke baas. Verschillende behoeften op verschillende internationale locaties vereisen een aangepaste bedrijfsethiek.

Taalbarriere

Naast culturele diversiteit hebben internationale bedrijven te maken met taalbarrières. De taalbarrière kan zijn onder werknemers, of tussen werknemers en het management. Medewerkerscommunicatie moet verwijzen naar de lokale cultuur en analogen bevatten waar de lokale bevolking zich mee kan identificeren. Om een ​​bedrijf te laten communiceren met zijn buitenlandse werknemers, moet het eerst begrijpen wat logisch voor hen is.

Regels, voorschriften en arbeidsrechten

Veiligheidsregels, arbeidspraktijken en compensatie kunnen van land tot land verschillen. Het harmoniseren van werkgelegenheidsbeleid, arbeidsadministratie en arbeidsverhoudingen is een moeilijke taak voor internationale bedrijven. De veiligheidsnormen in sommige landen verschillen bijvoorbeeld van die in de VS, waardoor een bedrijf meer apparatuur moet aanschaffen en opleiding anders moet trainen dan in het thuisland. De Internationale Arbeidsorganisatie stelt minimumnormen voor arbeidsrechten op basis van aanbevelingen en conventies.

Convergentie en divergentie

De mate waarin human-resourcepraktijken in elk land moeten worden geïntegreerd of verschillen om te beantwoorden aan lokale vereisten, is een kritiek probleem voor internationale bedrijven. Een natuurlijke tendens is dat bedrijven hun HR-praktijken afstemmen op die van het moederbedrijf. De behoefte om de beste praktijken van een bedrijf te benchmarken, kan besluitvormers ook naar convergentie beïnvloeden, maar meer lokale autonomie geven om ervoor te zorgen dat de behoeften van de lokale bevolking voldoende worden vervuld, kan inhouden dat er een andere aanpak wordt gevolgd.