Wat zijn de basisbegrippen werknemersstem?

Tweerichtingscommunicatie met werknemers is van vitaal belang om zich betrokken te voelen bij het bedrijf waar zij werken en naar vermogen te presteren. De daling van het lidmaatschap van de vakbond en collectieve onderhandelingen, gekoppeld aan de wens voor directe werknemersbetrokkenheid, heeft geleid tot een grotere nadruk op luisteren naar de stem van werknemers. De mechanismen die worden gebruikt om naar werknemers te luisteren, zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf opereert.

Informatie delen

Medewerkers kunnen alleen constructief bijdragen als ze informatie over het bedrijf krijgen. Dit omvat bedrijfsdoelstellingen, prestaties ten opzichte van doelstellingen en uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Leidinggevenden en managers kunnen informatie aan werknemers verstrekken via mededelingenborden, personeelsbriefings of een bedrijfsnieuwsbrief. Als werknemers toegang hebben tot computers, kunnen bedrijven e-mail of een intranet gebruiken om informatie te delen. Een formele cascade van informatie via een teamvergaderingsstructuur stelt werknemers in staat vragen te stellen voor verduidelijking.

Feedback en suggesties zoeken

Het bedrijf moet methoden bieden voor werknemers om feedback en suggesties te leveren. Dit kan zo simpel zijn als een ideeënbus of een normale teamvergadering. Enquêtes, focusgroepen en probleemoplossende groepen kunnen ook de dialoog met werknemers aanmoedigen. Meer technisch geavanceerde oplossingen omvatten discussieforums voor e-mail of intranet. Om eerlijke en open feedback te stimuleren, moet het bedrijf een sfeer van vertrouwen creëren. De mogelijkheid om anoniem deel te nemen, kan de bezorgdheid van medewerkers over het geven van feedback verminderen, met name in de beginfasen van het feedbackprogramma.

Evalueer en reageer

Suggesties van werknemers zullen verschillen in hun bruikbaarheid. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdige feedback of suggesties geven. Om te profiteren van het stemprogramma van de medewerker, moet het bedrijf de input van werknemers evalueren. In kleine bedrijven kan deze evaluatie informeel zijn, terwijl in grotere bedrijven een gestructureerd proces voor de evaluatie van werknemersinput nodig kan zijn. Bedrijven moeten reageren op de inbreng van werknemers, goede suggesties openbaar erkennen en privé uitleggen waarom andere ideeën niet kunnen worden voortgezet. Medewerkers weten dan dat het bedrijf hun input niet heeft genegeerd.

Belemmeringen

Managers mogen niet graag van werknemers horen, vooral als de inbreng van medewerkers in strijd is met hun mening. Onwillige managers kunnen de discussie op teamvergaderingen verstikken. Het bedrijf kan deze hindernis overwinnen door middel van anonieme feedbackprocessen of vergaderingen op skip-niveau, die werknemers in contact brengen met hogere managers. Als het bedrijf niet wordt gezien als gevolg van suggesties en feedback, kan dit leiden tot apathie en cynisme. Apathie onder het personeelsbestand kan een belemmering vormen voor de stem van werknemers, die berust op werknemers die bijdragen leveren.