Wat zijn de Basic Accounting Theories?

Elke ondernemer moet op zijn minst een rudimentair inzicht hebben in boekhoudkundige theorieën en principes. Het begrijpen van uw boeken en wat verschillende boekhoudrapporten vertegenwoordigen, helpt u te bepalen of uw bedrijf zijn doelstellingen bereikt en financieel in de goede richting beweegt. Deze basistrainingstheorieën vormen de basis voor het begrijpen van de financiële richting van uw bedrijf en het ontwikkelen van strategieën voor succes op lange termijn.

Cost Principle Theory

De kostprincipentheorie registreert activa in de boeken als elk actief wordt verworven. Activa kunnen uitrusting of onroerend goed zijn. Deze activa kunnen in de loop van de tijd worden afgeschreven, afhankelijk van wat ze zijn. Sommige activa, zoals onroerend goed, kunnen tot 30 jaar worden afgeschreven, terwijl andere activa die vaak moeten worden vervangen, zoals computers, slechts voor drie jaar kunnen worden afgeschreven. Afschrijvingen zijn afhankelijk van de beleggingscategorie en de IRS-richtlijnen.

Overeenkomend principe van boekhouding

Het matchingprincipe van de boekhouding houdt een transactie als een eenheid, wat betekent dat alle kosten die verband houden met een specifieke opbrengst worden verantwoord. De uitgaven worden gerapporteerd in dezelfde periode als de gegenereerde inkomsten.

In februari kan bijvoorbeeld een verkoopcommissie worden betaald voor producten die in januari zijn verkocht. De kosten in de theorie van het matchingprincipe zijn goed voor de commissie in januari, niet in februari, wanneer deze wordt betaald. Als u het matching-principe gebruikt, moet u consistent zijn met de maandelijkse registratiekosten in verband met de inkomsten en niet de kosten dragen.

Opgenomen deals opnemen die zijn voltooid

Bedrijfseigenaren kunnen verstrikt raken in het tellen van in behandeling zijnde monetaire transacties voordat ze worden geregistreerd. De materialiteitstheorie zorgt ervoor dat een bedrijf alleen monetaire deals registreert die zijn voltooid. Dit voorkomt dat een bedrijfseigenaar een vals gevoel van veiligheid krijgt wanneer hij rekening houdt met lopende contracten die mogelijk niet tot bloei komen. Niet-monetaire transacties kunnen worden genoteerd in rapporten, maar worden niet opgenomen in feitelijke gegevens en financiële details.

Conservatieve benadering van het plannen van potentiële verplichtingen

Bestaande en potentiële verplichtingen kunnen een dramatisch effect hebben op de financiële situatie van een bedrijf. De conservatisme-theorie houdt rekening met alle verplichtingen, zelfs als ze niet volledig zijn gerealiseerd. Deze conservatieve benadering laat een onderneming toe om mogelijke schulden te plannen en voldoende kasstroom te behouden om de schuld te betalen. Dit wordt meestal gebruikt wanneer leveranciers artikelen verzenden met een tegoed van 30, 60 of 90 dagen.

Veronderstelling monetaire eenheid

Het monetaire veronderstellingsbeginsel gaat na of de waarde van de dollar stabiel zal blijven. Dit is belangrijk voor bedrijven die actief zijn in een mondiale omgeving of voor het plannen van productie- en voorraadbeheer. Als wordt verwacht dat de dollarwaarden fluctueren, kunt u besluiten om de productie of de aanschaf van benodigdheden volgens de projectie te verhogen of te verlagen. Een dollar die in een jaar niet zoveel koopt, zorgt voor een toename van de potentiële winstmarges.