Hoe staafdiagrammen te maken in Windows Office

In Windows lijkt Excel van Microsoft Office de de facto voorvechter van de spreadsheetwereld te zijn. Het gebruik van Excel kan geeuwend gemakkelijk of griezelig complex zijn, afhankelijk van uw huidige behoeften. Microsoft probeert echter de meest gebruikelijke taken, zoals het maken van een staafdiagram, te vereenvoudigen. Met slechts een paar klikken bent u op weg om informatieve staafdiagrammen te maken die uw gegevens illustreren in een gemakkelijk te absorberen grafisch formaat.

1.

Open uw spreadsheet in Excel van Microsoft Office.

2.

Klik en sleep met de muis over de gegevens die u in uw grafiek wilt weergeven. Als u rij- en kolomlabels opneemt, worden deze opgenomen in de schaal of legenda van de staafgrafiek.

3.

Klik op het tabblad "Invoegen".

4.

Klik op "Bar" in de groep Grafieken en selecteer de gewenste staafgrafiek. Er zijn drie hoofdtypen staafdiagrammen. Beginnend van links naar rechts in het vervolgkeuzemenu Bar zijn de drie typen "Geclusterd" die elk gegevenspunt op een eigen balk scheiden, "Gestapeld" die rijgegevens cumulatief toevoegen aan een enkele staaf en "100% Gestapeld" die de gestapelde balk als een percentage. Het staafdiagram wordt vervolgens gemaakt op het huidige Excel-werkblad, compleet met gegevenslabels.

Tip

  • Klik met de rechtermuisknop op het diagram, klik op "Diagram verplaatsen", selecteer "Nieuw blad" en klik op "OK" om uw diagram naar zijn eigen werkblad te verplaatsen, wat handig is wanneer u het diagram afdrukt zodat het op de pagina past.