Hoe de balanced scorecard van invloed is op projectbeheer

Effectief projectmanagement vereist een veelzijdige benadering om de basislijnprestaties en spoorverbetering te meten. Een balanced scorecard is een hulpmiddel dat is ontworpen om het management te helpen door verschillende kritische succesfactoren te meten. Zodra deze financiële en niet-financiële statistieken zijn geanalyseerd, wordt het vormen en opnieuw ontwerpen van operationele plannen eenvoudiger voor alle belanghebbenden.

Scorecard-categorieën

Hoewel de scorecard-statistieken variëren, omvatten de meeste de categorieën financieel, klant, intern proces, groei en leren. Dit geeft het management een uitgebreid overzicht - buiten de balans of de resultatenrekening - van hoe de organisatie of het project presteert. Het is onverstandig om je strikt te richten op financiële statistieken wanneer andere succesfactoren, zoals klanttevredenheid, een grote rol spelen in de prestaties van een organisatie. Projectmanagers moeten meer rekening houden met budgetbeperkingen bij het implementeren van nieuwe systemen.

Systeemoptimalisatie

Effectieve interne processen zijn van cruciaal belang voor de winstgevendheid en de kwaliteit van producten of services die aan klanten worden geleverd. Optimalisatie van systemen leidt tot betere resultaten voor interne en externe belanghebbenden, waardoor metrics die procesefficiëntie illustreren belangrijk zijn. Het is goed om verschillende soorten afval, productdefectsnelheden en de kosten van kwaliteit te identificeren en analyseren bij het nemen van projectbeslissingen. Het aanpassen van projectteams en het wijzigen van workflows is eenvoudiger wanneer balanced scorecards naar probleemgebieden verwijzen.

Educatieve programma's

Het hebben van een goed opgeleid en zeer bekwaam projectteam is cruciaal voor succes. Het bevorderen van verandering en continue verbetering is geen gemakkelijk proces en er is training voor nodig om iedereen op dezelfde pagina te krijgen. Medewerkers in de hele organisatie kunnen zich om verschillende redenen ook verzetten tegen nieuwe processen of systemen. Sommigen groeien comfortabel op hun manier terwijl anderen bang zijn voor inkrimping. Het is belangrijk om de hele projectuitvoering op te leiden en te informeren. Als belanghebbenden buiten schot worden gelaten, kan het hele project mislukken.

Cross-functionele analyse

Specifieke leden van een projectteam kunnen problemen vanuit een enkelvoudig perspectief bekijken, waardoor er ruimte blijft voor groepsdenken en onvolledige analyse van projectresultaten. Met de balanced scorecard kunnen teamleden een cross-functionele analyse uitvoeren en problemen vanuit meerdere perspectieven bekijken. Trainings- en klanttevredenheidsstatistieken helpen vaak om uit te leggen waarom projecten op de juiste manier werken. Een open-minded benadering van projectmanagement is cruciaal voor succes.

Projectmanagers nemen betere beslissingen wanneer ze een balanced scorecard gebruiken om hun initiatieven te analyseren. Deze goed afgeronde tool voor het maken van strategieën en het verbeteren van de prestaties van de organisatie is een beproefde methode voor het leveren van positieve resultaten en het verhogen van de winstgevendheid van organisaties.