Hoe een back-up van Windows Mail Rules

Windows Mail helpt u uw berichten te ordenen met mappen en speciale regels om automatisch uw inkomende e-mail te sorteren. U kunt een back-up van uw Windows Mail-regels maken om ervoor te zorgen dat uw e-mailclient kan worden hersteld naar de ideale werkingsconditie als uw computer een crash op de vaste schijf of een verwoestende systeemfout ondervindt. Sla back-upbestanden op een externe harde schijf op om te voorkomen dat u gegevens waarvan een back-up is gemaakt kwijtraakt als uw computersysteem op een virus of een ander probleem stuit.

1.

Sluit de USB-kabel van de externe harde schijf aan op een open poort op de computer.

2.

Klik op de Windows "Start" -knop en selecteer "Configuratiescherm". Klik op de optie "Systeem en onderhoud" en selecteer "Back-up maken en terugzetten".

3.

Klik op "Nu back-up maken" in het venster dat verschijnt. Navigeer naar de map "Gebruikers" in het selectievenster en klik op het selectievakje naast de mapnaam. Schakel het selectievakje in voor andere bestanden of mappen die u in de back-up wilt opnemen en klik op 'OK'.

4.

Klik op 'Instellingen opslaan en Back-up uitvoeren' om een ​​back-up van uw Windows Mail-regels op te slaan op de externe harde schijf.

Dingen nodig

  • Externe harde schijf

Tip

  • Programma-informatie of instellingen die voor een specifieke gebruiker zijn, bevinden zich in de mappen van de gebruiker.