Back-up van BBM-contacten maken met Desktop Manager

Als u met klanten communiceert via BlackBerry Messenger, kunt u een back-upbestand van uw contactgegevens maken om te voorkomen dat belangrijke gegevens verloren gaan als uw telefoon niet meer werkt. Back-upbestanden zijn ook handig wanneer u uw apparaat moet herstellen, omdat het resetproces alles op de BlackBerry, inclusief contacten, zal verwijderen. U kunt het gratis BlackBerry Desktop Manager-programma gebruiken om een ​​back-up van uw contactenlijst te maken en deze te herstellen.

1.

Verbind de BlackBerry met uw computer via een USB-kabel. Als u een wachtwoord voor de BlackBerry hebt ingesteld, voert u dit in op uw apparaat.

2.

Start BlackBerry Desktop Manager en dubbelklik op 'Back-up maken en herstellen'.

3.

Klik op de knop "Geavanceerd ..." in het venster Back-up maken en terugzetten.

4.

Selecteer "Contacten" in de lijst Handheld Databases aan de rechterkant. Klik op het pijlpictogram om de selectie over te zetten naar de lijst met bureaubladbestandsdatabases.

5.

Klik op 'Bestand' en selecteer 'Opslaan'. BlackBerry Desktop Manager slaat uw contacten op als een .ipd-bestand.

Dingen nodig

  • USB-kabel

Tips

  • Om uw contacten te herstellen, verbindt u de telefoon met uw computer en start u Desktop Manager. Klik op "Back-up maken en herstellen", selecteer "Herstellen" en klik op uw back-upbestand. Klik op 'Openen' en 'Ja'.
  • U kunt een back-up van contacten maken op de geheugenkaart van uw telefoon. Start hiervoor BlackBerry Messenger en selecteer vervolgens 'Opties' en 'Back-up maken'. Selecteer 'Back-ups van bestanden lokaal maken', 'Nu een back-up maken' en 'Opslaan'.

waarschuwingen

  • Dit artikel is van toepassing op BlackBerry Messenger 5.0 en 6.0. Als u BlackBerry Messenger 7.0 of een latere versie hebt, maakt Desktop Manager geen back-up van uw contacten. In 7.0 zijn contacten verbonden met uw BlackBerry Identity (BBID) en niet opgeslagen op de telefoon. U hoeft niet handmatig een back-up van uw contacten te maken als u 7.0 hebt. Als u uw telefoon opnieuw instelt, worden uw contacten automatisch hersteld zolang dezelfde BBID aan het apparaat is gekoppeld.
  • Als u een BlackBerry 10 OS-telefoon heeft, werkt Desktop Manager niet met uw apparaat. U moet in plaats daarvan BlackBerry Link gebruiken.