Heeft een gewone aandeelhouder het recht om de boekhoudgegevens van een bedrijf te inspecteren?

Elk bedrijf, zelfs een klein particulier bedrijf, heeft aandeelhouders. Het maakt deel uit van de juridische structuur. Ze kunnen oprichters, werknemers en in sommige gevallen externe investeerders zijn. Als u een bedrijf heeft of overweegt om te integreren, moet u zich ervan bewust zijn dat aandeelhouders bepaalde rechten hebben als gedeeltelijke eigenaars van het bedrijf. Net als beursgenoteerde bedrijven, bent u verplicht om uw belangrijke activiteiten en financiële gegevens aan uw aandeelhouders te melden, en zij hebben bepaalde inspraakrechten.

Rechten van de aandeelhouders

Aandeelhouders hebben het recht om de statuten en de statuten van een onderneming te inspecteren, maar hebben slechts beperkte rechten om boekhoudkundige boeken te inspecteren en hebben geen recht op inzage van zakelijke communicatie en contracten. Verschillende staten kunnen enigszins verschillende regels hebben, dus neem contact op met een advocaat over wat uw bedrijf moet bieden. In het algemeen moet de aandeelhouder, om uw boekhouding te inspecteren, bewijzen dat hij een goede reden heeft om aan te nemen dat een inspectie noodzakelijk is en goede bedoelingen heeft. Als u weigert, beslist een rechtbank of de reden van de aandeelhouder om uw boeken te inspecteren geldig en correct is, zodat eenvoudige nieuwsgierigheid en snuffelen door concurrenten wordt ontmoedigd.

Werkwijze

De aandeelhouder moet een brief schrijven aan de chief executive officer of de secretaris van het bedrijf, waarin hij in detail uitlegt waarom hij de boekhouding van het bedrijf wil inspecteren. Dergelijke verzoeken zijn vaak een voorbode van rechtszaken met aandeelhouders, dus de kwestie moet worden behandeld door een advocaat van de onderneming. De aandeelhouder kan ook een advocaat voor dit doel hebben ingeschakeld, dus als u een verzoek ontvangt, kunt u dit het beste serieus nemen en documenten ter beschikking stellen die betrekking hebben op de door de aandeelhouder gegeven doeleinden. U hoeft geen volledige toegang te verlenen tot alle boekhoudbescheiden, tenzij de rechtbank het ordent. Weigering om aan het verzoek te voldoen, kan aanleiding zijn voor een serieuze rechtszaak, dus het is in uw eigen belang om aan het verzoek te voldoen indien dit redelijk is.

Particuliere investeerders

Kleine bedrijven die durfkapitaalinvesteringen van engelbeleggers of durfkapitaalbedrijven doen, geven normaal gesproken audits als onderdeel van de investeringsovereenkomst. Bestuurders hebben het recht om audits te doen of boekhoudbescheiden te inspecteren als onderdeel van hun fiduciaire plichten jegens de aandeelhouders, dus een particuliere belegger in een kleine onderneming, die geen specifieke controlevoorziening in zijn beleggingscontract heeft, moet contact opnemen met de voorzitter van het bord met vragen en zorgen als een geschikte plaats om zijn onderzoek te starten.

overwegingen

Beleggers in kleine ondernemingen willen doorgaans toegang tot boekhoudbescheiden als een manier om de waarde van hun beleggingen te bepalen of omdat ze vermoeden dat ze slecht beheerd worden. Het laten controleren van uw financiële gegevens is een manier om uw aandeelhouders te verzekeren dat een professionele auditor de boekhouding heeft geïnspecteerd en oordeelt dat deze betrouwbare informatie bevatten. De kosten van een jaarlijkse audit kunnen uw bedrijf ergernis en juridische kosten besparen als u aandeelhouders hebt die buiten investeerders staan, niet nauw betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf of die ontevreden zijn over hoe het bedrijf wordt beheerd.