Basisprincipes van Business Accounting

Om te kunnen functioneren, heeft elk bedrijf betrekking op een vorm van boekhouding, omdat de boekhouding bestaat uit kopen, verkopen, bankieren, activa, verplichtingen en belastingen. De basisprincipes van bedrijfsboekhouding zijn hetzelfde van bedrijf tot bedrijf, met verschillen in de details, afhankelijk van het type bedrijf en hoe het zaken doet. Een bedrijf kan niet werken zonder ten minste enkele basisboekhoudprincipes in te voeren.

Debits en Credits

In een bedrijfsadministratiesysteem vormen debet- en credits de ruggengraat. Ze bestaan ​​in elk aspect van het systeem, omdat elke boeking in een grootboek voor een bedrijf zowel een debet als een credit bevat. Alle debiteringen en alle credits moeten gelijk zijn, anders is een entry uit balans en zal ook een volledige balans worden weggegooid. Debiteringen en tegoeden verhogen en verlagen het saldo van het account. Met activa nemen de afschrijvingen toe en nemen de kredieten af. Met schulden nemen de debiteringen af ​​en nemen de credits toe. Hetzelfde geldt voor inkomsten en uitgaven, waar de debiteringen dalen en kredieten het inkomen vergroten, en de debiteringen toenemen en de kredieten de kosten verlagen.

Activa en verplichtingen

Activa en passiva vormen de rekeningen op een balans. Er zijn afzonderlijke secties voor verschillende activa en verplichtingen, afhankelijk van het type bedrijf. Activa nemen toe met debet en nemen af ​​met credits. Verplichtingen nemen toe met credits en nemen af ​​met debiteringen. Activa zijn alles wat een bedrijf heeft dat van waarde is, zoals geld, voertuigen, inventaris, objecten, claims en rechten die bij het bedrijf horen. Activa kunnen ook immaterieel zijn, zoals handelsmerken. Verplichtingen zijn het tegenovergestelde en verplichtingen die het ene bedrijf heeft tegenover een ander bedrijf. Voorbeelden van aansprakelijkheden zijn creditcards en leningen.

Inkomsten en uitgaven

Het doel van de baten en lasten van een balans is om te laten zien waar geld vandaan komt en waar geld naartoe gaat. Er moeten inkomstenrekeningen bestaan ​​voor elke verschillende branche van het bedrijf. Inkomstenrekeningen omvatten omzet, rentebaten, inkomsten uit activa en adviesinkomsten. Onkostenrekeningen laten zien waar geld naartoe gaat in een bedrijf, zoals huur, rente, afschrijvingen, afschrijving van activa, onderhoud, reparaties, telefoon, salarissen, lonen en hulpprogramma's. Baten en lasten moeten worden geactualiseerd wanneer er geld binnenkomt of uitgaat om aan te geven hoe het bedrijf financieel presteert.