Basismanieren om risico's in een bedrijf te beheren

Ondernemers nemen risico's in de vorm van kapitaalinvesteringen, personeel inhuren en investeren in nieuwe producten. Hoewel het bijna onmogelijk is om risico's te elimineren, kunt u de basismanieren leren om risico's in een bedrijf te beheren en de verliezen van risicovolle ondernemingen proberen te vermijden. Als u een succesvolle bedrijfseigenaar wilt zijn, moet u werken aan manieren om bedrijfsrisico's te verminderen.

Volg je plan

Wanneer u uw bedrijf start en ontwikkelt, moet u een bedrijfsplan maken waarin alle aspecten van uw bedrijfsvoering worden uiteengezet, van marketing tot inkomstenprojecties. Terwijl u tijdens het runnen van uw bedrijf veel verschillende gezichtspunten ervaart, kunt u het potentiële risico voor uw bedrijf beheren door uw bedrijf volgens uw oorspronkelijke bedrijfsplan te runnen. Een keer per kwartaal moet u uw bedrijfsplan opnieuw evalueren om eventuele belangrijke wijzigingen die zich binnen uw organisatie of in uw branche hebben voorgedaan, op te nemen. Een dynamisch maar efficiënt bedrijfsplan kan helpen om het risico te beheersen dat u kunt nemen om uw bedrijf te runnen.

Aankoopverzekering

Door contact te maken met het publiek of door te verkopen aan bedrijven, worden u en uw bedrijf elke dag opnieuw het risico genomen. Uw product kan een ernstig ongeluk veroorzaken waarvoor uw klant u aansprakelijk zou kunnen stellen, of u zou betrokken kunnen raken in een lichtzinnige rechtszaak die u nog steeds geld zou kosten. Om uzelf te verdedigen en enkele van de risico's die aan het zakendoen zijn verbonden, te beheren, dient u een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf aan te schaffen. Een aansprakelijkheidsverzekering kan u helpen uw persoonlijke vermogen te beschermen tegen rechtszaken die voortkomen uit productdefecten, persoonlijk letsel of verlies van inkomsten van een klant. Bespreek een aansprakelijkheidsverzekering met uw agent voordat u producten of diensten aan uw klanten gaat aanbieden.

Volg uw bedrijf

Volgens de website Risk Management Basics moet u, om risico's te beheersen, de stappen nemen om te bepalen wanneer risico's kunnen optreden. Net zoals u de tijd zou nemen om een ​​markt te analyseren en uw doelgroep te bepalen, moet u ook uw lopende zakelijke activiteiten controleren en proberen vast te stellen waar u mogelijk risico loopt. Dit omvat het monitoren van uw concurrentie, veranderingen in de markt, trends in de richting van fraude of misleiding van klanten en tekortkomingen in de procedures van uw bedrijf. Mogelijk merkt u dat uw procedures voor kwaliteitscontrole niet uitgebreid genoeg zijn en hierdoor defecten op de markt kunnen worden gebracht. Dit soort potentiële risico's moet worden geïdentificeerd en aangepakt om het algehele risico voor uw bedrijf te beheersen.