Een basisbegrip van de aandelenmarkt

Aandelenaandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een zakelijke onderneming. De aandelenmarkt is een mechanisme waarmee aandelen van aandelen kunnen worden uitgewisseld tussen kopers en verkopers. De aandelenmarkt biedt een georganiseerde manier voor individuele beleggers om financieel te profiteren van de groei en winstgevendheid van bedrijven in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

Functie

Bedrijven hebben kapitaal nodig om te groeien en uit te breiden. Het kapitaal wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het inhuren van extra werknemers, het kopen van apparatuur, het financieren van de kosten van het introduceren van nieuwe producten of het verwerven van andere bedrijven. Een aandelenmarkt biedt bedrijven een efficiënte manier om dit kapitaal bijeen te brengen. Met zijn beursgenoteerde aandelen heeft het bedrijf toegang tot miljoenen potentiële investeerders over de hele wereld.

Hoe aandelen worden verhandeld

Kopers betreden de markt en bieden een biedprijs, het bedrag dat ze bereid zijn te betalen voor de aandelen. De huidige houder van de aandelen heeft een vraagprijs, het bedrag dat ze willen ontvangen om bereid te zijn om te verkopen. Wanneer de bied- en laatprijzen overeenkomen, is de transactie voltooid.

Komt terug

Beleggers in aandelen zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in vermogensgroei: hun aandelen stijgen in waarde. Bedrijven met een sterke cashflow kunnen er ook voor kiezen om dividenden uit te betalen. Dit zijn contante betalingen aan aandeelhouders, op basis van een aandeel, die vaak elk kwartaal worden betaald.

Liquiditeit

Aandelen van aandelen die zijn gekocht op grote beurzen zoals de New York Stock Exchange of Nasdaq hebben de zogenoemde liquiditeit. Dit betekent dat beleggers de aandelen kunnen verkopen wanneer de beurs open is en snel de opbrengst van de verkoop ontvangen, meestal binnen enkele dagen. Andere beleggingen, zoals onroerend goed, zijn niet liquide. Het kan een aantal maanden duren om de verkoop van een residentieel of commercieel onroerend goed te voltooien en de opbrengst te ontvangen.

Risk Vs. Beloning

Historisch gezien heeft de aandelenmarkt beleggers relatief hoge rendementen geboden in vergelijking met andere beleggingsinstrumenten, zoals spaardeposito's, depositocertificaten of obligaties. Deze beloningen brengen extra risico met zich mee. De aandelenmarkt wordt gekenmerkt door volatiliteit. De koersen van aandelen van individuele bedrijven kunnen snel stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de financiële prestaties van de onderneming of omdat de algemene richting van de markt verandert. Wanneer er sprake is van een gewelddadige neergang in de markt, wordt dit een 'crash' genoemd. Beursbeleggers moeten zich altijd bewust zijn van het risico dat zij een aanzienlijk deel van hun belegging verliezen.

Effect van beleggerssentiment

De aandelenmarkt kan ogenschijnlijk zonder reden omhoog of omlaag gaan. Wilde schommelingen in de aandelenkoersen kunnen worden aangedreven door emoties, zoals angst of hebzucht. Een bullmarkt is een fase waarin aandelenkoersen de neiging hebben omhoog te gaan omdat beleggers positieve verwachtingen hebben over de winst van bedrijven of de prestaties van de economie. Een bear market-fase wordt gekenmerkt door sombere of negatieve verwachtingen, waardoor de aandelenkoersen dalen.