Basistypen organisatiestructuur: formeel en informeel

De organisatiestructuur van uw bedrijf verwijst naar de manier waarop managementniveaus worden vastgesteld en de manier waarop beslissingen worden genomen en geïmplementeerd om uw gewenste doelen te bereiken. Als bedrijfseigenaar of bedrijfsleider is het uw verantwoordelijkheid om te beslissen of de organisatiestructuur die ten grondslag ligt aan uw bedrijf formeel of informeel is.

Dit zijn geen wederzijds exclusieve keuzes, omdat een bedrijf een formele structuur kan hebben en toch kan werken met de kenmerken die een informele structuur definiëren. Als u echter de verschillen tussen een formele en informele organisatiestructuur begrijpt, kunt u de beste beslissing voor uw bedrijf nemen.

Formele organisatorische structuurelementen

In een formele organisatiestructuur worden het management en de afdelingen binnen een bedrijf doorgaans geschreven en uitgelegd, zodat alle werknemers begrijpen hoe de dingen werken. Deze documentatie kan de vorm aannemen van een organigram dat visueel weergeeft hoe elk managementniveau werkt om misverstanden te voorkomen.

Formele structuurorganisaties hebben meestal een hiërarchische piramidestructuur met een bedrijfsvoorzitter, CEO en senior managers aan de top; mid-level managers in het midden; low-level managers onderaan. Verwacht wordt dat medewerkers van medewerkers beslissingen en processen uitvoeren die zijn uitgevoerd op de niveaus boven hen, en dat ze meestal niet worden gevraagd om hun mening of ideeën over hoe het bedrijf zou moeten werken.

Informele organisatiestructuurelementen

In een informele organisatiestructuur werkt uw bedrijf niet volgens de richtlijnen van een geschreven document dat de regels, voorschriften en commandostructuur beschrijft. In deze structuur werkt uw bedrijf volgens een systeem dat is ontwikkeld door uw werknemers en dat effectief is gebleken. Deze structuur is afhankelijk van relaties tussen medewerkers, samenwerking tussen teams en communicatie die zich richt op het bereiken van gedeelde doelen.

Informele structuren zijn uniek voor elk bedrijf, omdat ze zijn gebaseerd op de persoonlijkheden van uw werknemers en in de loop van de tijd ontwikkelde samenwerkingstechnieken.

Voordelen van formele en informele organisatiestructuren

Het belangrijkste voordeel van een formele organisatiestructuur is dat het de rollen en verantwoordelijkheden van elke medewerker, van het hoogste niveau tot een medewerker, duidelijk afbakent. Als gevolg hiervan weet iedereen in uw bedrijf wat ze moeten doen en hoe ze de beoogde doelen moeten bereiken. De formele commandostructuur houdt ook werkprocessen onder uw controle, omdat er een vaste methode voor besluitvorming en implementatie van uw richtlijnen bestaat.

Het grote voordeel van een informele organisatiestructuur is dat deze zeer flexibel is aan te passen. Als uw bedrijf moet reageren op externe invloeden die een organisatorische verschuiving vereisen, is een informele structuur zo flexibel dat u die verandering snel en efficiënt kunt maken.

Nadelen van formele en informele structuren

Het belangrijkste nadeel van een formele organisatiestructuur is dat beslissingen er lang over doen om de managementniveaus naar de ranglijst te verplaatsen en dat er vaak een scheiding is tussen leidinggevenden en stafmedewerkers omdat ze niet vaak communiceren.

Het belangrijkste nadeel van een informele organisatiestructuur is dat dingen te informeel kunnen worden, wat kan leiden tot desorganisatie, verwarring en verkeerd geïnterpreteerde communicatie. Een ander nadeel is dat omdat uw bedrijf geen gecentraliseerde managementstructuur heeft, werknemers die vrijheid kunnen benutten om beslissingen te nemen die niet goed doordacht zijn.