Basisstijlen van corporate governance

Geen twee bedrijven zijn hetzelfde, maar ze delen allemaal dezelfde stijl van corporate governance. Corporate governance brengt de belangen van de raad van bestuur, het management en de belanghebbenden in evenwicht, maar biedt ook de structuur die de doelstellingen van de onderneming en de procedures voor het bereiken van deze doelstellingen vastlegt en de prestaties evalueert. Er bestaan ​​verschillende stijlen van corporate governance om in de behoeften van bedrijven te voorzien.

Unitaire raad

Het unitaire bestuur bestaat uit leidinggevenden, zoals de managers van het bedrijf en niet-leidinggevenden die voorafgaand aan hun benoeming geen banden met het bedrijf hebben. Communicatie verloopt goed onder leidinggevenden omdat iedereen bekend is met bedrijfsinformatie en gegevens. In deze setting zijn chief executive officers vaak buitengewoon machtig omdat ze ook de positie van voorzitter bekleden. Bedrijfsbeleid is afhankelijk van hun richting. Bedrijven compenseren dit aspect soms met het instellen van verschillende comités, zoals audit, compensatie en nominatie; niet-leidinggevenden, of onafhankelijke bestuurders, controleren deze comités vaak.

Dubbel bord

Wanneer een bedrijf een raad van bestuur en een afzonderlijke raad van commissarissen heeft, werkt het onder dubbele raden. In deze structuur kiezen de aandeelhouders de raad van commissarissen die toezicht houdt op de raad van bestuur. Het management beheert de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. Omdat de twee boards onafhankelijk zijn, brengen ze de rollen van de CEO en de voorzitter in evenwicht, maar de informatiestroom is misschien niet vloeiend vanwege een gebrek aan direct contact tussen de leidinggevenden van elk bestuur. Een groot risico in deze stijl van corporate governance is dat een meerderheidsaandeelhouder de raad van commissarissen zou kunnen domineren.

Partnership Management

Een partnerschapsstijl van corporate governance wordt gekenmerkt door een zeer betrokken bestuur en topmanagement. Een cultuur van transparantie en ondersteuning is nodig voor de twee groepen om samen het beleid, de strategieën, de doelstellingen en de missies van het bedrijf op te zetten. Om het topmanagement feedback te geven over de uitvoering van goedgekeurd beleid en strategieën, nemen bestuursleden actief deel aan het commissiewerk. Bovendien gebruiken ze ook strategische audits. Deze stijl van corporate governance is succesvol omdat elk gebied erkent dat het bestuur en management op de richting van de organisatie moeten worden afgestemd.

Implicatie voor kleine bedrijven

Hoewel corporate governance vaak wordt gedacht in de context van grotere bedrijven, moeten kleine bedrijven ook goede corporate governance in hun beleid en praktijken handhaven. Eigenaren van kleine bedrijven zorgen doorgaans voor de implementatie van corporate governance in hun organisatie en om een ​​goede corporate governance in hun bedrijf te structureren, moeten zij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk definiëren tussen het management en de werknemer. Ze moeten prioriteiten, uitdagingen en verwachtingen aanpakken en zorgen voor een duidelijk en efficiënt beleid. Het uitvoeren van regelmatige bedrijfsaudits en het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor medewerkers is ook essentieel voor succes.