Basisprincipes en competenties voor leiderschap met betrekking tot personeelstoezicht en ontwikkeling

Uw leidinggevende personeel is verantwoordelijk voor het bereiken van afdelingsdoelen en ontwikkeling van medewerkers. Elke leider heeft zijn eigen stijl, maar tegelijkertijd moet elke manager beschikken over bepaalde elementaire leiderschapsprincipes en competenties met betrekking tot supervisie en ontwikkeling van personeel. Wanneer u managers interviewt of rekruteert, moet u deze basisprincipes voor leiderschap in gedachten houden.

Eerlijkheid

Om effectief te zijn in het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers, moet een leider eerlijk zijn in haar aanpak. Bij het omgaan met werknemersaangelegenheden en het nemen van beslissingen die de productiviteit van afdelingen beïnvloeden, moet een manager alle informatie in overweging nemen en een eerlijke beslissing nemen die het bedrijf en de werknemers ten goede komt. Om effectief te zijn in de ontwikkeling van medewerkers, moet een manager elke werknemer de mogelijkheid bieden om zijn potentieel te bereiken door één op één te trainen en met elke medewerker te werken aan prestatieproblemen.

Personeelsanalyse

Een manager moet de vaardigheden van elke medewerker begrijpen om zijn verantwoordelijkheid naar behoren te delegeren en personeelstalenten te gebruiken. Goede leiders spenderen tijd met hun werknemers om de sterke en zwakke punten te inventariseren die worden gebruikt bij het uitvoeren van dagelijkse taken en om de beste manieren te bepalen om de vaardigheden van werknemers verder te ontwikkelen. Dit omvat het vermogen om te bepalen welke vaardigheden elke medewerker moet verwerven om zijn carrière te voltooien en welke vaardigheden het personeel nodig heeft om zich te ontwikkelen om op de hoogte te blijven van technologische ontwikkelingen op de werkplek en veranderingen in bedrijfsdoelen.

Tijdsbeheer

Een basiscompetentie van een effectieve leider is timemanagement. Een bedrijfsleider heeft een lange lijst met verantwoordelijkheden en het vermogen om taken met prioriteit te prioriteren is essentieel voor het leiden en ontwikkelen van een personeelslid. De manager moet tijd vrijmaken voor administratieve taken zoals papierwerk en bedrijfsvergaderingen, en elke dag tijd vrijmaken voor personeelszaken, zoals potentiële conflicten, klantaangelegenheden en ontwikkeling van medewerkers.

Toewijding

Een leiderschapsprincipe dat ondergeschikten bijna onmiddellijk weer oppakt, is toewijding. Als werknemers geloven dat de toewijding van een manager zo sterk is dat hij werknemers niet zou vragen iets te doen dat hij zelf niet zou doen, dan is het begeleiden van die medewerkers eenvoudiger. Medewerkers profiteren van een manager die zich inzet voor het succes van de afdeling en het individuele succes van elke medewerker.