Basic Employee Tests

Werkgevers gebruiken basistests om nieuwe aanvragers te screenen en huidige werknemers te beoordelen die promotie zoeken. Testen meten cognitieve vaardigheden, fysieke behendigheid, persoonlijkheid en andere kenmerken en eigenschappen die nodig zijn om een ​​geïnformeerde beslissing of promotie voor het aannemen van een baan te nemen. Elke test heeft functies die kunnen helpen bij het voorspellen van gedrag op de werkplek, zoals betrouwbaarheid, leiderschap en de mogelijkheid om taken effectief uit te voeren.

Bekwaamheid

Geschiktheidstests voor werknemers meten basisvaardigheden en cognitieve vaardigheden. Basisvaardigheden testen meten de vaardigheid van de werknemer in bepaalde gebieden. Werkgevers beheren computer- en wiskunde-geschiktheidstests, evenals tests die vaardigheid in communicatie meten, zoals spelling, grammatica en woordenschat. Sommige tests meten vloeiend Engels of andere talen. Deze tests zijn ontworpen om redeneervermogen, geheugen, nauwkeurigheid en snelheid te identificeren. Dankzij bekwaamheidstests kunnen werkgevers kandidaten identificeren die over de vaardigheden beschikken die vereist zijn om productief te zijn in een bepaalde positie.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheidstests zijn evaluaties die bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een medewerker bepaalde gedragingen uitvoert. Deze tests bepalen ook de kansen die een werknemer zal hebben om te slagen in een bepaalde rol op basis van persoonlijkheidstypen die voor die rol vereist zijn. Deze tests geven ook aan of een werknemer zich zal bezighouden met ongunstig gedrag, zoals ziekteverzuim. Persoonlijkheidstests evalueren factoren zoals emotionele controle, tolerantie, vertrouwen en concurrentiekracht door strategisch ontworpen vragen te stellen. Bij andere tests kunnen deelnemers een woord of zin kiezen die het beste hun normale gedrag beschrijft. De test creëert een persoonlijkheidsprofiel op basis van de antwoorden van het individu.

Prestatie

Prestatietests evalueren het vermogen van een kandidaat om taken uit te voeren. Deze tests worden vaak in simulatievorm toegediend. Ze beoordelen de vaardigheden en kennis van een werknemer van een bepaalde functie of functie. Prestatietests helpen bepalen of een werknemer gekwalificeerd is voor een specifieke taak en ze voorspellen de waarschijnlijkheid dat een kandidaat zijn taakverantwoordelijkheden kan vervullen.

Fysieke capaciteit

Veel beroepen vereisen een aanzienlijk fysiek vermogen. Brandweerlieden, politieambtenaren en eerstehulpmedewerkers moeten fysiek fit zijn en over veel kracht beschikken om hun functie optimaal te vervullen. Fysieke tests meten kracht en uithoudingsvermogen. Deze tests vereisen vaak dat kandidaten objecten op een bepaalde afstand of voor een bepaalde tijd vervoeren. De tests vereisen ook dat kandidaten voorwerpen met verschillende gewichten heffen. Sommige tests analyseren het uithoudingsvermogen door middel van jogging- of sprintevaluaties. Andere tests meten de sterkte van het bovenlichaam via pullups, pushups of andere oefeningen.