Basisstructuur van het ondernemingsplan

Businessplannen verschillen qua inhoud al naar gelang het beoogde doel, maar het basisformaat blijft hetzelfde. Het bestaat uit drie elementen: bespreek eerst het bedrijfsmodel en beschrijf uw producten en diensten. Plaats het bedrijf vervolgens in zijn branche en bespreek uw beoogde marktplaats, inclusief uw doelgroep en hoe u ze zult bereiken, door uw concurrentie te verslaan. Tenslotte, breng deze plannen in verband met de echte wereld, bespreek uw noodplannen en eindig met spreadsheets met gedetailleerde informatie over uw verwachte verkopen, de kosten van zakendoen en de daaruit voortvloeiende winsten. Varieer alleen van het basisformaat om het idee duidelijker te presenteren. Duidelijkheid is de belangrijkste kwaliteit van een businessplan.

Managementsamenvatting

Als laatste geschreven, is de samenvatting een schets van de belangrijkste punten in uw bedrijfsplan. Meer marketinggericht dan het basisplan, het is de tool die u gebruikt om mensen te verleiden om te vragen naar uw volledige planningsdocument. De lengte kan variëren van één pagina voor een dicht abstract tot de risicoprofielstijl van ongeveer 10 pagina's. Ondernemingssamenvattingen worden gebruikt om uw idee te vermarkten om investeerders en anderen te interesseren die beter zullen reageren op grafieken, afbeeldingen en een suggestieve benadering van het beschrijven van uw bedrijf. Houd de presentatie vrij van hyperbool, anders wordt uw plan fantasierijker dan realistisch.

Bedrijfsmodel

Een beschrijving van het bedrijfsmodel vormt een effectieve start voor uw bedrijfsplan. Begin met een inleiding tot de industrie en je mission statement. Geef uw eerste sectie 'Bedrijfsomschrijving' een titel en neem alle relevante feiten op, zoals uw oprichting of andere juridische bedrijfsstatus, licenties, handelsmerken en patenten. "Business Model" komt vervolgens. Beschrijf in dit gedeelte uw producten en diensten, hoe u van plan bent om geld te verdienen en waarom het bedrijf relevant is. Een beschrijving van uw managementteam kan aan deze sectie worden toegevoegd als u een indrukwekkend team hebt. Als dat niet het geval is, wordt het gedeelte 'Beheer' vaak vlak voor het gedeelte 'Financiële projecties' geplaatst.

Marketingmodel

'Marketingmodel' bevat een sectie met de titel 'Doelmarkt' waarin u de demografische gegevens, psychografische gegevens en koopgedrag van uw doelmarkt beschrijft en waarom uw product en service hierop een beroep zullen doen. Vervolgens is "Marketingplan" een gedetailleerde beschrijving van uw marketingstrategie en tactische methoden om bedrijven aan te trekken. Eindig met uw "Competitie" -sectie, waarin u uw concurrenten opsomt, met een realistische inschatting van hun sterke punten, hoe uw bedrijf zich verhoudt en uw strategische en tactische plannen voor het ontwikkelen en behouden van marktaandeel in uw concurrerende niche.

Uitbouwmodel

Geef in het gedeelte 'Samenstellen' de stappen voor het starten van uw bedrijf weer, als u een startup uitvoert. Het is passend om benchmarks en een tijdlijn op te nemen. Beleggers waarderen ook een bespreking van hoe uw kosten van ontwikkeling en bedrijfsvoering in de tijdlijn passen en wanneer inkomsten de vergelijking binnenkomen. Voor een bedrijfsplan dat te maken heeft met uitbreiding, moet dit gedeelte de routekaart tot uw uiteindelijke doel beschrijven. In een operationeel businessplan kunnen personele middelen, contractontwikkeling, bedrijfsverandering en administratieve reorganisatie in kaart worden gebracht.

Calamiteitenplan

Het is altijd een goed idee om een ​​gedeelte op te nemen over wat u gaat doen als uw plannen niet lijken te werken zoals verwacht, vooral als u een startup plant. Dit is de plaats om een ​​SWOT-analyse in te voegen - een bespreking van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen waarmee uw bedrijfsdoelen worden geconfronteerd. Het is ook een andere geschikte plek om kosten te bespreken en te bespreken hoe u ze wilt afdekken of inkrimpen als inkomsten of investeringen niet worden gerealiseerd zoals gehoopt.

Financiele projecties

Het laatste gedeelte bevat financiële projectie-spreadsheets. Standaard zijn verkoopprognoses, een personeelsplan, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een balans. Als uw bedrijf al in bedrijf is, voeg dan de huidige financiële gegevens samen met de pro forma financiële gegevens.