Belemmeringen voor communicatie die afbreuk doen aan de effectiviteit van de organisatie

Zowat elk bedrijf, ongeacht de grootte, is afhankelijk van effectieve communicatie om zo efficiënt mogelijk te werken. Zonder deze informatie wordt de noodzakelijke informatie niet overgebracht of kunnen er misverstanden ontstaan, wat leidt tot kostbare fouten en ontevreden werknemers. Een aantal obstakels voor effectieve communicatie kan aanwezig zijn in een organisatie waarvan de leiders op de hoogte moeten zijn.

Onduidelijk bericht

Het geleverde bericht kan duidelijkheid missen, wat vooral waar kan zijn als het aan meer dan één persoon wordt bezorgd. Het bericht kan gevuld zijn met vakjargon dat niet aan alle ontvangers bekend is, of het kan terminologie bevatten die door de ene afdeling wordt begrepen en niet door de andere. Het bericht is mogelijk ook niet duidelijk wat de ontvangers moeten doen als ze al actie ondernemen.

Culturele verschillen

Naarmate de maatschappij meer cultureel divers wordt, kan dit ook een verdere diversificatie van het personeel van een bedrijf betekenen. Dit kan leiden tot culturele barrières voor effectieve communicatie vanwege een gebrek aan begrip of zelfs persoonlijke vooroordelen. Dit kan ook waar zijn wanneer een bedrijf probeert uit te breiden naar een ander land, omdat eenvoudige taalbarrières het vermogen van de organisatie om zijn boodschap effectief te communiceren kunnen belemmeren.

Stress op de werkplek

Een werkplek kan een stressvolle omgeving zijn, vooral wanneer deadlines krap zijn of wanneer er een grote hoeveelheid klanteninteractie plaatsvindt. Werknemers zijn misschien zo gefocust op de taak dat ze er geen acht op slaan of niet horen wat er wordt gecommuniceerd. Als de boodschap van groot belang is, is het beter dat deze wordt gecommuniceerd op een moment dat het activiteitsniveau lager is.

Slechte luistervaardigheden

Sommige personen binnen de organisatie zijn misschien niet bekwaam in het luisteren. Tijdens een vergadering kan een persoon zo gefocust zijn om duidelijk te maken dat ze zich niet bewust is van vragen of feedback van anderen. Tijdens een een-op-eeninteractie met een medewerker kan een supervisor de leiding nemen zonder de mogelijkheid te bieden input van de medewerker te geven, waardoor een project verkeerd wordt voltooid.

Onjuiste modus

Soms kan de gekozen modus om een ​​bericht af te leveren leiden tot ineffectieve communicatie. Een kortvertaalde e-mail kan bijvoorbeeld de lezer doen geloven dat hij een reprimande krijgt, terwijl het in feite gewoon was om een ​​beetje informatie te communiceren. Het misverstand kan leiden tot een verlaging van het moreel van de medewerker, waardoor zijn effectiviteit wordt verminderd. Als het bericht telefonisch of persoonlijk was afgeleverd, heeft de ontvanger mogelijk de intenties van de afzender beter begrepen.