Faillissement en het effect op de Corporate Shareholder

Bedrijven ondervinden financiële problemen om talloze redenen, waaronder zakelijke onervarenheid of onvoldoende kapitaal. Sommige bedrijven kunnen hun schulden en schulden herstructureren en hun problemen rechtstreeks met crediteuren en geldschieters uitwerken. Anderen moeten een faillissement gebruiken om hun financiële situatie te veranderen wanneer hun schulden de beschikbare activa overtreffen. De aandeelhouders van een onderneming kunnen ervoor kiezen de onderneming te sluiten of in faillissement te herstructureren. De optie die aandeelhouders kiezen, bepaalt de impact van een faillissement op hen.

Beschrijving van faillissement

Faillissement is een officieel, juridisch proces waarbij een onderneming die niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, kan ontbinden of reorganiseren om opnieuw te beginnen. Omdat federale wetten regels voor de bescherming van faillissementen regelen, horen federale rechtbanken alle faillissementszaken. Het staatsrecht regelt echter welke activa eventueel worden beschermd in een faillissement. Door een faillissement in te dienen, stopt een bedrijf onmiddellijk met het innen van schulden door kredietgevers en kredietverstrekkers. Die inspanningen kunnen worden hervat zodra de faillissementsrechtbank dit toestaat.

Hoofdstuk 11 versus 7

Bedrijven kunnen twee soorten faillissementen indienen: hoofdstuk 11 of hoofdstuk 7. Als een corporatie bestanden indient onder hoofdstuk 11, kan het bedrijf zijn schulden reorganiseren en zijn financiën versterken gedurende een bepaalde periode. Om met succes failliet te gaan en terug te keren naar de normale bedrijfsvoering, moet het bedrijf zijn schulden afbetalen. Of dat betekent dat schulden 100 procent betaald zijn of slechts 70 procent betaald, hangt af van de schikking met elke groep schuldeisers. Als een bedrijf hoofdstuk 7 indient, worden al zijn activa doorgaans volledig geliquideerd om zijn schulden te voldoen. Vaak worden ongedekte crediteuren klein en blijft er niets over voor de aandeelhouders.

Corporate Shareholder

Aandeelhouders stemmen over het al dan niet indienen van een faillissementsaanvraag en onder welk hoofdstuk. In een faillissement van hoofdstuk 7 houdt het bedrijf over het algemeen op te bestaan. De trustee neemt snel na het indienen over en beheert de verkoop van de activa, onderhandelingen met crediteuren en de financiële afronding van het bedrijf. De aandeelhouders hebben daarom weinig tot geen zeggenschap in een faillissement van hoofdstuk 7. Veel bedrijven leggen hoofdstuk 7 voor wanneer hun verplichtingen hun vermogen ver overschrijden.

Corporate Shareholder - Hoofdstuk 11

In een faillissement van hoofdstuk 11 wil het bedrijf zijn bestaan ​​voortzetten. Er wordt geen trustee aangesteld en de aandeelhouders stemmen over het reorganisatieplan voor faillissementen dat het bedrijf moet indienen binnen 120 dagen na indiening. Hoofdstuk 11 geeft bedrijven de tijd om met schuldeisers te onderhandelen en gedeeltelijke terugbetalingen of volledige terugbetalingen op uitgebreide voorwaarden te regelen.

Hoofdstuk 11 - Schuldruil

Sommige schuldhouders, in plaats van betaling, kunnen een aandelenbelang in het bedrijf eisen. Dit zou de huidige belangen van aandeelhouders kunnen verminderen of zelfs elimineren, maar zou een groot deel van de verschuldigde rente en hoofdsom teniet kunnen doen. Dit zou het bedrijf in staat stellen om uit te komen in een sterkere financiële gezondheid. Alle aandeelhouders hebben het recht om te stemmen over de schuldverdeling en herstructureringsopties. Een rechter kan het bewijs vragen dat een aandeelhouder daadwerkelijk aandelen bezit in de onderneming voordat hij de aandeelhouder toestaat om deel te nemen aan de besluitvorming.