Balance Scorecard-systemen gebruikt in de hotelindustrie

Met de balanced scorecard kunnen hotelleiders de voortgang naar strategische doelen op een weloverwogen manier meten. Scorecards hebben financiële en niet-financiële maatstaven die de prestaties meten en zich richten op verschillende aspecten van operaties. In de hotelsector bieden belangrijke scorecardcategorieën management zinvolle feedback voor gebruik bij het optimaliseren van hun organisaties.

financieel

Inkomsten per gast en opbrengst per beschikbare kamer zijn gebruikelijke financiële statistieken die te vinden zijn op de balanced scorecard van een hotelbedrijf. Houd toezicht op deze gegevenspunten, evenals het totale aantal opbrengsteigenschappen dat wordt gegenereerd en hoe efficiënt ruimte wordt benut. Als de opbrengst lager is dan de beschikbare kamers, moeten er aanpassingen worden gemaakt. Andere financiële maatregelen, zoals winst per aandeel, nettoresultaat en aandelenkoers, zijn ook opgenomen in de financiële categorie.

Klant

Statistieken in de klantencategorie richten zich op de gevoelens van de doelmarkt van een hotel. In deze categorie worden enquêteresultaten, klantenbindingspercentages, klachten of andere klantgerelateerde gegevens gebruikt. Gezien de hotelsector een service biedt, is klanttevredenheid een belangrijke graadmeter voor operationele effectiviteit en concurrentievoordeel. Als de klachten van klanten toenemen en de enquêteresultaten wijzen op een afname van hun gevoelens ten opzichte van uw hotel, onderneemt u actie om de service te verbeteren die uw organisatie biedt.

Intern bedrijfsproces

Onderhoudskosten, ongevallen en kwaliteitsmetingen zijn te vinden in de interne bedrijfsprocescategorie van de balanced scorecard. Deze hebben een directe invloed op de nettowinst en de winst per aandeel. Concurrentie in de hotelsector dicteert dat exploitanten zo efficiënt mogelijk hun marktaandeel behouden en de zaak van klanten winnen. Ook als kamers in wanorde verkeren en behoefte hebben aan serieus onderhoud, laat het management weten dat er nieuwe investeringsuitgaven nodig zijn. Efficiënte en effectieve interne processen zijn cruciaal voor de concurrentiepositie van een hotel.

Leren en groei

Uren training, behaalde vaardigheidsniveaus en personeelsverloop behoren tot de leer- en groeicijfers die relevant zijn voor hotelexploitanten. Met name het personeelsverloop is een belangrijk teken van hoe een organisatie haar werknemers ontwikkelt. Als personeel niet tevreden is, kan dit leiden tot slechte klantervaringen. Medewerkers hebben de kracht om een ​​hotel te onderscheiden van concurrenten en hun organisatie te helpen het werkelijke omzetpotentieel te realiseren.