Zijn schoonheidsproducten onderworpen aan auteursrechtwetten?

Cosmetica, shampoos, make-up en andere schoonheidsproducten zijn op twee manieren onderhevig aan auteursrecht. Ten eerste worden ze beschermd door auteursrecht, zodat anderen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van het schoonheidsproduct kunnen gebruiken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Ten tweede moeten beautyproducten voldoen aan de auteursrechtwetgeving en mogen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal dat eigendom is van een andere auteursrechthebbende worden gebruikt zonder eerst toestemming te hebben verkregen.

Auteursrecht

De auteursrechtwetgeving vloeit voort uit artikel I, afdeling 8 van de Amerikaanse grondwet, dat het Congres de bevoegdheid geeft om de "nuttige kunsten" te promoten door auteurs auteursrechtelijke bescherming te verlenen voor hun werken. Het auteursrecht is automatisch. Zodra een werk is geproduceerd, is het auteursrechtelijk beschermd. U hoeft het werk niet te registreren of een auteursrechtvermelding toe te passen om te worden beschermd door auteursrecht. Uw schoonheidsproduct is opgenomen in deze bescherming en het is onmiddellijk auteursrechtelijk beschermd zodra het is geproduceerd. Omgekeerd zijn andere producten op dezelfde manier beschermd, zodat u geen materiaal van die producten kunt gebruiken zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

Auteursrecht van schoonheidsproducten

Hoewel oorspronkelijk uitgebreid tot geschreven werken, dekt het auteursrecht nu bijna alle vormen van creatieve output, inclusief commerciële items zoals reclamekopieën, productfoto's, illustraties van verpakkingen en websites. Afbeeldingen die op uw schoonheidsproduct worden gebruikt, zoals een foto van een model dat zijn haar wast of een illustratie van een vrouw op een strandlotion, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming door iemand anders worden gebruikt. Video en muziek die worden gebruikt bij productreclame zijn auteursrechtelijk beschermd. Op dezelfde manier is de tekst op het schoonheidsproduct zelf of op productfolders, advertenties of inserts ook auteursrechtelijk beschermd. Als je zelf de tekst of afbeeldingen hebt gemaakt, ben je de auteursrechthebbende. Als je iemand anders hebt ingehuurd om het materiaal te maken, moet het contract tussen jou en de artiest aangeven wie het auteursrecht op het materiaal heeft om juridische onduidelijkheid over eigendom te voorkomen.

vrijstellingen

Auteursrecht dekt niet alle creaties. Het US Copyright Office merkt specifiek op dat namen, titels, korte zinnen en slogans niet onder het auteursrecht vallen. Hoewel de advertentietekst voor uw schoonheidsproduct auteursrechtelijk is beschermd, is de werkelijke naam van het product dat niet en evenmin worden eenvoudige slogans of vangfasen gebruikt voor productpromotie. Lijsten met ingrediënten die op uw productverpakking voorkomen, samen met andere eenvoudige feitelijke verklaringen zijn ook vrijgesteld van auteursrechtelijke bescherming.

Andere vormen van bescherming

Schoonheidsproducten zijn onderworpen aan andere soorten intellectueel eigendomsrecht. Productnamen worden over het algemeen beschermd door het merkenrecht, hoewel de naam niet onder de auteursrechtwetgeving valt. Slogans kunnen ook worden beschermd door handelsmerken. De specifieke combinatie van ingrediënten die in uw schoonheidsproduct wordt gebruikt, kan door het octrooirecht worden beschermd, hoewel de ingrediëntenlijst zelf niet onder de bescherming van het auteursrecht valt.